Om Designlaboratoriet
Jeg (Merete Berg Toreg) har formgitt og laget utallige trykksaker, fra annonser, brosjyrer, bokomslag, hele bøker, tidsskrifter og magasiner  – og har gjennomført større selvstendige designprosjekter.
Som designer har jeg fokus på det grafiske uttrykket og på balansen mellom innhold og estetikk. Generelt er jeg både nysgjerrig og lekende i mine arbeider. jeg liker faglige utfordringer og er åpen for å prøve nye uttrykk og løsninger tilpasset målgruppene.

Hva jeg kan tilby:

  • Jeg er opptatt av typografi både som formidling av innhold (lesbarhet) og som grafisk uttrykk (som ”bilde”).
  • Har gjennomført mange større designprosjekter, særlig bøker og tidsskrifter/magasiner både i samarbeid med redaksjonelle medarbeidere og alene. Jeg har også laget designprogram – fra logo til design på gulvtepper.
  • Som grafisk designer og er jeg opptatt av å lytte og opparbeide gode relasjoner til de jeg til enhver tid skal samarbeide med. Sammen skal vi komme frem til det beste resultatet innenfor de til en hver tid gitte rammer.
  • Jeg har spisskompetanse i Adobe CC pakken spesielt Illustrator og PhotoShop og InDesign har jeg benyttet daglig i mitt arbeide siden 1999. Jeg har dybdekunnskap i de mulighetene programmet inneholder. Ferdigstiller trykkeklare pdf-er med tilpasset CMYK-profil.
  • Jeg er veldig interessert i fotografering og bruker gjerne mine egne bilder som del av det grafiske uttrykket. Jeg har svært god kunnskap om bildebearbeidelse i PhotoShop og hvilke krav som stilles i forhold til grafisk industri.
  • Jeg lytter alltid - og søker å finne pragmatiske løsninger på vegne av oppdragsgiver. Jeg synes det er inspirerende å arbeide i team. Arbeidskapasiteten min er stor. Jeg forholder meg kontinuerlig til tidsfrister og er selvsagt meget fleksibel i forhold til å få ting gjort.

 

 

 

Merete Berg Toreg
Grafisk Designer

Utdannelse:
2012-2014 Praktisk pedagogisk utdanning (PPU)
Høgskolen i Oslo Akershus

1980-1981 Statens lærerskole i forming:
Billedvevklassen

1976-1980 Statens Håndverks-og Kunstindustriskole:
Grafisk Design/Malerlinjen

Arbeidserfaring:
2018- deltids prosjektstilling Oslo Universitetssykehus

2000- Designlaboratoriet, grafisk design. (Eget firma)

Noen kunder:
Hegnar Media, Magasinet STEMMER, Utdanningsetaten i Oslo, Gyldendal Akademisk, Cappelen Damm, Enter forlag,

1996-2000 Produksjonskonsulent i Gyldendal Tiden.
1992-1996 Freelance designer (Oslo)
1986-1992 Unicus Reklamebyrå AS, Molde, grafisk designer.
1981-1986 Billedkunstner/Freelance designer (Molde)